POL, Poland | Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate (PUPA)

Address: Polskie Stowarzysze Graczy Ultimate ul. Jordanowska 17 04-204 Warszawa, Poland

Phone: +48663320003

website: www.frisbee.pl

e-mail: zarzad.psgu@gmail.com

Contact: President, Michal Dul (+48663320003)

Treasurer, Mikołaj Tomczuk (+48609150089)

Marketing, Ewa Bańbuła-Dyda (+48608228108)